Lysere utsikter og nøktern optimisme

Nøktern optimisme er stikkord for innleggene fra Sparebanken Møre, DNB, Brunvoll og Glamox på det digitale frokostmøtet 30.september 2020.

Brunvoll og Glamox er sentral bedrifter i regionen med tilsammen nærmere 700 ansatte i Molde, og er store aktører i regionen vår, og begge bedrifter gjør det relativt godt i forhold til sine konkurrenter, til tross for koronapandemien vi er inne i. 

Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll fortalte at de har hatt tidenes beste halvår på nysalg og et høyt ordreinntak. Fabrikken går som normalt, de som var permittert er i all hovedsak tilbake på jobb.  Koronapandemien har bekreftet at satsingen de gjør mot det grønne skiftet og digitalisering er helt riktig.  Brunvoll er verdensledende på sitt felt, det har alltid vært svingninger i markedet, men de står støtt og har god tro på fremtiden. 

Glamox har 450 ansatte i Norge og av disse nærmere 350 i Molde - som er en bærebjelke i Glamox, sa konsernsjef Rune Marthinussen. De har 10 fabrikker i Europa, der UK, Holland og Polen har hatt  utfordringer. I Tyskland, Sveits og Norge har det vært forholdsvis bra. I løpet av koronapandemien har Glamox permittert en del ansatte og har lagt ned fabrikken i Sverige der ca 110 ansatte mistet jobben. Det går nå mot en  normalisering i markedet og Glamox satser på produktutvikling og  digitalisering. Marthinussen avsluttet med at det ser bra ut og han er betinget optimist med hensyn på fremtidig utvikling som følge av koronasituasjonen.

Bankene følger utviklingen i næringslivet tett, og banksjef Rune Hoddevik i DNB Molde er klar på at omstilling er normalt, og bedriftene her i regionen er god på omstilling. Tiltak fra det offentlige har lettet situasjonen og de ser nå en mindre etterspørsel etter tilleggsfinansiering. Situasjonen vil fortsatt være tøff fremover, men likviditeten i bedriftene ser grei ut og tilgangen på kapital er forholdsvis god. Hoddevik påpeker at nøkkelen er å skape nye arbeidsplasser og folkeveksten må bli bedre. Han sier også at det er viktig at offentlige myndigheter må investere i prosjekter for å sikre aktivitet i regionen. Det private forbruket må opprettholdes. 

Sjefsøkonom Inge Furre i Sparebanken Møre, spår moderat vekst og noe lavere ledighet fremover. Arbeidsledigheten har falt fra 10% til 3,7% siden mars og vi har tatt igjen mer enn halvparten av produksjonen i norsk økonomi siden pandemien slo inn. Furre sier det vil være noe nedgang i oljeinvesteringene i 2020 og 2021 pga lav oljepris og en del ferdigstilte prosjekter, men at det vil stige i 2023 og 2024. Forutsatt at det ikke blir en ny nedstenging, vil det bli ny vekst på eksportmarkedene og ved en gjenåpning av Europa i 2021 vil vi kunne ta igjen det tapte. Når det gjelder vårt fylke tror Furre vi får en en moderat oppgang i privat tjenesteyting, industriproduksjonen vil ta seg opp og se en god del bedre ut fremover og det er utsikter til økt aktivitet i offentlig forvaltning fremover. 

Vi ser en nøktern optimisme for alle næringer, med en moderat økning i produksjonen og en noe lavere arbeidsledighet på sikt.  

Kommunelege Cato Innerdal var invitert for å oppdatere oss på status for utvikling av vaksine og medisiner mot Covid-19. I følge Innerdal er det fortsatt en uavklart situasjon når det gjelder vaksine. Flere vaksiner befinner seg i fase 3, dvs storskala testing på folk for å se om den er effektiv eller ikke. Medisiner vil kunne bremse symptomer på Covid-19, men situasjonen vil mest sannsynlig ikke gå over før en vaksine er på plass. Innerdal tror situasjonen vil vare utover 2021 og at en vaksine vil være klar tidligst mot sommeren.  I Molde er vi inne i en utfordrende fase med flere smittede og mange i karantene. Innerdal oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige fremover; kjør med doble sikkerhetsseler.

75 personer deltok på møtet.