Mange innspill på tiltak

Vi har spurt MNFs medlemmer om innspill på krisepakkene og tiltak som vi kan videreformidle til sentrale politikere og andre. Responsen har vært utrolig stor.

Undersøkelsen ble sendt til MNFs medlemmer ved daglig leder/hovedkontakt og ble sendt til 229 personer, hvorav 121 respondenter besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 31.mars – 1.april 2020.  

Vi bad om innspill på:

- Konkrete tiltak bedriftene mener må iverksettes for å støtte opp under næringslivet

- Tilpasninger av tiltakene i de vedtatte krisepakkene

- Hva er det viktigste man bør jobbe for i Molderegionen nå? Og hvordan? 

Det kom en mengde innspill! Se fullstendig oversikt her. Vi vil legge ut oppsummering av disse senere.

Se her for Resultater medlemsundersøkelse Covid 19 

Tusen takk til alle dere som svarte!