Medlemsundersøkelse

01.04.20. Nærmere 100 medlemmer har allerede svart. Fint om dere som ikke har svart kan gjør det, det tar 4 minutter.

I går ettermiddag sendte vi ut en medlemsundersøkelse til de som står oppført som bedriften sin hovedkontakt i vårt medlemsregister.

Vi ønsker å ta tempen hos medlemmene våre i den nye hverdagen vi nå står i og hvordan dere påvirkes av de. Samt at vi ønsker innspill på krisepakkene og tiltak som vi kan videreformidle til sentrale politikere og andre. Vi vil følge opp med en ny tilsvarende undersøkelse slik at vi kan få målt utviklingen fremover.

Resultater av undersøkelsen offentliggjøres på Webinaret fredag 3. april.

Er det spesielle områder dere ønsker å ta opp med oss ta kontakt!