Medlemsundersøkelse Covid-19 - Juni

I uke 24, 10.-12. juni, gjennomførte vi en spørreundersøkelse om situasjonen i bedriftene. De aller fleste, 83 % av bedriftene opplyser at de er i full drift, mot 57 % i undersøkelsen vi utførte i april.

Permitteringer

42 % av bedriftene forteller at de har hatt permitteringer. 25 % har ansatte permittert i uke 24. Av de bedriftene som har permitteringer så tror de fleste at de er tilbake i full drift i løpet av høsten, noen få først til neste vår/høst. Bransjene som har flest permitterte er reiseliv, med 51 % og industri. Varehandel, privat tjenesteyting og bygg og anlegg har omtrent ikke permitterte.

Ordreetterspørsel

En stor del av bedriftene, 46 %, forteller om redusert ordreetterspørsel og kanselleringer. I april var tilsvarende tall 74 %. 37 % av bedriften forteller om normal etterspørsel mot 21 % i april og 16 % om økende etterspørsel mot 6 % i april. For resten av året venter 41 % redusert ordreetterspørsel og kanselleringer, 27 % normal etterspørsel og 25 % økende etterspørsel.

Oppsigelser?

Det er få, bare 5 % av bedriftene som tror de må si opp ansatte i løpet av året. Men de en ganske stor andel som ikke vet, 28 % og flesteparten 66 % svarer at de ikke må si opp ansatte. Industrien, energinæringen, reiseliv, informasjon og kommunikasjonsnæringen, er de næringene som har høyest andel som er usikre på fremtiden mhp om en må si opp ansatte i løpet av året.

Oppsummert

Nasjonalt og internasjonalt sies det at det tøffeste ligger foran oss, de utfordringene som verft/maritim/olje og gass og bygg- og anlegg ser fremover speiler seg ikke i det bedriftene her rapporterer om nå. Resultatene er mer positive enn vi hadde ventet og bekreftes også av en ringerunde vi har hatt til flere medlemmer den siste tiden. Inntrykket vi sitter igjen med etter nærmere 100 samtaler er at næringslivet forteller at en har kommet seg bra over de første ukene/månedene etter korona - og de tror at det blir bra fremover. Vi klarer oss - dette står vi av - er det som går igjen. Vi må ha et lyst sinn, en realistisk holdning og stå på fremover sa en bedriftsleder. Gode ord! 

Her finner du resultatet av undersøkelsen som ble gjort i april.