Minikurs om kommunens kartløsninger

23. januar ble det arrangert minikurs med praktisk demonstrasjon av kommunens kartløsninger og E-torg. Med over 50 påmeldte var det stor interesse for temaet.

Tema var:

 • Visjon og virkelighet
 • Lit bakgrunnskunnskap om kartdata
 • Romsdalskart
  Praktisk bruk/demo
  Kommunekart-app
  Spesielle utfordringer og begrensninger
 • E-torg og andre løsninger
  Automatikk og manuelle produkter
  Praktisk bruk/demo

Se vedlagte foiler.

Aleksander Aasen Knudsen enhetsleder Teknisk, plan og miljø innledet kurset med kort om status på ønsker næringen har spilt inn til kommunen tidligere:

 1. Automatisk generert svar om at søknad er mottatt er en funksjon i kommunens nye saksbehandlingssystem, men er foreløpig ikke på plass for alle typer saker.
 2. Tidlig mottakskontroll har vært gjennomført siden i høst.
 3. All brevkorrespondanse fra kommunen går via Altinn. Dersom post i Altinn ikke åpnes etter 2-3 dager sendes brevet via posten.
 4. Det har nå i overgangsfasen vært noen utfordringer ift saksbehandlingssystem, dette forventes å være på plass snarest.

Bedre samhandling

frokostmøte i september 2018 bad Molde kommune, ved Byggesak, om innspill på hvordan samhandlingen mellom byggebransjen og byggesak kunne forbedres. Det var stort oppmøte og engasjement, og det kom en rekke innspill. På frokostmøte i juni 2019 ble det orientert om hva som er gjort, hvilke tiltak kommunen vil sette i gang, utfordringer til bransjen, samt forslag til hva en kan gjøre sammen. Rask saksbehandling og god kvalitet forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak, for å forbedre samhandlingen mellom aktørene kom det frem et gjensidig ønsker om en et arena hvor en kan se på hvordan en kan samhandle bedre. Høsten 2019 ble det derfor etablert en arbeidsgruppe/samhandlingsgruppe med representanter fra ulike sektorer. Det ble oppfordret til gi innspill til gruppen som består av:

Arnold Askeland, Hammerø og Storvik
Bente Aure Myrstad, Angvik Eiendom
Kristine Gautvik-Dahl, Eiendomsmegler 1
May Jorunn K. Nygård, Arkitektene BBW
Odd Kåre Amundsgård, Kleive Betongbygg
Tor Martin Nilsen, Snekker Team
Britt Flo, MNF
Ledergruppen i teknisk, plan og miljø:
Eirik Heggemsnes, Aleksander Aasen Knudsen, Stine Brevik og Jostein Bø