Molde kommune og næringslivet i koronakrisen

3. april inviterte vi til møte med ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, om hva kommunen kan gjøre for næringslivet fremover. 48 påmeldte

Britt Flo, daglig leder i MNF, startet møtet med en gjennomgang av resultatet fra spørreundersøkelsen som er gjennomført blant våre medlemmer i forhold til koronakrisen som vi befinner oss i. Resultater Medlemsundersøkelse Covid 19

Deretter svarte Dahl ut innspillene fra MNF og MS om hva  kommunen kan se på ift tiltak:

  • utsettelse av kommunale avgifter med 3 -6 måneder/ fjerne eiendomsskatt på næring for 2020
  • opprettholde og styrke planlagte kommunale investeringer
  • om mulig forsere planlagte kommunale investeringer
  • fremskynde beslutninger som kan styrke næringslivet, f.eks byggesaker
  • invitere private aktører til samarbeid om å levere tjenester  
  • legge press på Staten for å sikre og fremskynde «gryteklare» prosjekter som må komme til hurtig realisering; SNR og Lønseth- Hjelseth, nytt tinghus og andre større investeringer
  • fjerning av serveringsavgifter for 2020
  • tilskudd som kommunen har gitt til idrett og frivillige organisasjoner for inneværende år beholdes av mottakere uavhengig av om arrangement eller aktivitet gjennomføres eller ikke
  • tilby gratis parkering i sentrum ut året
  • betal for bestilte arrangementer til hoteller og lignende 

Se RB her.