Møtet med Mørebenken 4.juni

4.juni inviterte næringsforeningene i Molde, Kristiansund og Ålesund næringslivet til nytt dialogmøte med Mørebenken. Møtene er en viktig arena hvor næringslivet får komme med direkte innspill og i dialog med sentrale beslutningstakere.

Nærmere 50 deltakere fikk høre om og gav innspill til:

  • Revidert nasjonalbudsjett
  • Oljeskatten
  • 3. tiltakspakke

Disse tre sakene skal til behandling i Stortinget 19.juni. I denne forbindelse er representantene på Mørebenken aktivt opptatt av innspill fra næringslivsaktører i Møre & Romsdal, og de vil ta med innspillene til sine parti. Tema som kom frem på møtet var bla utvidelse av permisjonstiden til 52 uker.

Har du innspill kan disse sendes til MNF på post@moldenf.no eller direkte til Mørebenken.