BIO2 kurs til næringslivet: Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier

I vår utfordret vi Høgskolen til å lage skreddersydde kurs til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien. Kursene er gratis for deltakerne.

Kurset Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger og gjennomfører en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. 

Forretningsmodellinnovasjon har en sentral plass i kurset. Kurset går over 10 moduler og er et online tilbud. Kurset er praktisk rettet og har som mål at kunnskapen kan anvendes direkte inn i jobben til de som behøver innsikt om nye teknologier, energibærere og forretningsmodeller. Kurset passer for de som jobber direkte og konkret med utvikling og digitalisering eller ønsker å skaffe  et godt kunnskapsgrunnlag om dagens og fremtidens teknologier i innovasjonsprosesser. Foredragsholderne og modulansvarlige i kurset har lang og bred erfaring med teknologi, innovasjon og hva som skal til for å lykkes.

Tusen takk til Brunvoll v/adm.dir Kåre Øyvind Vassdal og Axess v/ HR direktør Lene Varhaugvik som velvillig stilte opp for Møreforskring og Høgskolen ved å bidra med innspill og erfaring i utviklingen av kurset,både ift innretningen og opplegg for gjøre kurset så relevant som mulig for næringslivet.

Møreforsking er programeier og faglig ansvarlig. Høgskolen i Molde bistår Møreforsking med administrative støttefunksjoner, slik som påmelding, markedsføring og nettbaserte læringsplattformer.

Se mer info og påmelding her.

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne.Kurset er rett personer som er helt eller delvis permitterte, men også de som er i full jobb kan delta.  

Se de to andre kursene her:

Logistikk for additiv produksjon ved bruk av 3D print-teknologier

Grønn omstilling i handel, service og reiseliv