Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter

23.03.20 - Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Dette er de nye tiltakene:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Vi har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av coronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Vi legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for flere og større forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Vi åpner for at kunder som opplever forsinkelser, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner vi for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.
 • Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartslånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Vi tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartslån.
 • Oppstartslånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartslån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Vi justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Kilde: Innovasjon Norge

Se her: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/