Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen

Nytt i denne utlysningen er at kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, samt impresariovirksomhet kan søke, samt at foretak som ikke hadde omsetning i 2019 kan bruke januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriften. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte er tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet.

Regjeringen har stilt til disposisjon nye 300 millioner kroner til reiselivsnæringen til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen, samt bygge opp under målet størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.

Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

Søknadsfristen er 20.12.2020. 

Les mer om søknadsordningen her:

Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen (innovasjonnorge.no)