Nytt styre i MNF

Nytt styre valgt på årsmøtet 19.juni. Se her for oversikt.

Styrets medlemmer: 

Kolbjørn Heggedal, Sparebanken Møre - Styreleder (Gjenvalg)
Terje Hellum, Prezioso Linjebygg - Nestleder (Gjenvalg)
Gunhild Sjøvik, Cinderella Eco Solution (Gjenvalg)
Karin Norli, SpareBank 1 SMN (Gjenvalg)
Magnhild Solli Sorthe, Astero Kompetanse (Ny)
Roger Sporsheim, Advokat R. Sporsheim (Gjenvalg)
Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde (Ny)
Vanja Braute, Scandic Seilet Hotel (Ikke på valg)

Ordfører og rådmann i Molde er faste medlemmer i styret i MNF.                      

Varamedlemmer: 

Beate Sandøy, Molde Jarnvareforretning AS (Ikke på valg)
Tarje N. Jacobsen, Istad Fiber (Ny)
Dordi Storvik, Hammerø & Storvik (Ny)

Kontaktinformasjon til styret finner du her


Protokoll fra årsmøtet ser du her.