Omstilling av virksomheten

Cinderella Eco Group, Stranda Prolog og ProtoMore ga sine beste råd for omstilling i vårt webinar 30.april

Gunhild Sjøvik i Cinderella Eco Group og Klaus Hoseth i Stranda Prolog fortalte først hvordan de har jobbet med og gjennomført omstilling i sine bedrifter. De delte sine råd for å gjøre dette best mulig. Til slutt fortalte Sjur Vindal i ProtoMore hvordan du kan hente bistand og få tilgang på offentlige virkemiddel til omstilling og nyskaping i din bedrift. 

Det var 35 deltakere på webinaret.