Ormen Lange fase 3

Vel 40 personer var påmeldt på frokostmøte 23.oktober hvor Shell orienterte om planene for utbygging av Ormen Lange Fase 3, fremtidig subseakompresjon.

Deltakerne fikk en grundig og god gjennomgang av prosjektet fra Shell, ved kommunikasjonsdirektør Kitty Eide, Project Manager (ChPP), PM deputy and PM Onshore Simon Herredsvela og Stein Inge Rakvåg, E&M Projects Manager AH.

Partnerne i Ormen Lange lisensen valgte i fjor konsept for utbyggingen. Nå er prosjektet i detaljeringsfasen fram til neste store milepæl som er endelig investeringsbeslutning. Målet er å øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet, en regner med at en kan få ut 15% ekstra gass opplyste Eide. Den største delen av prosjektet vil være relatert til bygging og installasjon av utstyr på havbunnen, men vil også medføre etablering av en ny omformerstasjon på Nyhamna, og legging av kontroll/strømkabel mellom land og havbunnsinstallasjoner. Ormen Lange Fase 3 er et stort teknologiprosjekt, hvor 90% av arbeidsomfanget i prosjektet er subesea. På Nyhmna regner en med at 50 personer vil jobbe på prosjektet i perioden 2022 – 2024.

Møtet var arrangert av Aukra Næringsforum, Molde Næringsforum var medarrangør.