Referat fra samhandlingsmøte

Samhandlingsgruppen for byggenæringen og teknisk sektor i Molde kommune hadde møte 29.april 2020. Her finner du et kort referat.

På frokostmøte i september 2018 ba Molde kommune, ved Byggesak, om innspill på hvordan samhandlingen mellom byggebransjen og byggesak kunne forbedres. Det var stort oppmøte og engasjement og det kom en rekke innspill. På frokostmøte i juni 2019 ble det orientert om hva som er gjort, hvilke tiltak kommunen vil sette i gang, utfordringer til bransjen, samt forslag til hva en kan gjøre sammen. Rask saksbehandling og god kvalitet forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak, for å forbedre samhandlingen mellom aktørene kom det frem et gjensidig ønsker om en et arena hvor en kan se på hvordan en kan samhandle bedre. Høsten 2019 ble det derfor etablert en arbeidsgruppe/samhandlingsgruppe med representanter fra ulike sektorer. Det ble oppfordret til gi innspill til gruppen som består av:

Arnold Askeland, Hammerø og Storvik
Bente Aure Myrstad, Angvik Eiendom
Kristine Gautvik-Dahl, Eiendomsmegler 1
May Jorunn K. Nygård, Arkitektene BBW
Odd Kåre Amundsgård, Kleive Betongbygg  
Tor Martin Nilsen, SnekkerTeam
Britt Flo, MNF
Ledergruppen i teknisk, plan og miljø:
Eirik Heggemsnes, Aleksander Aasen Knudsen, Stine Brevik og Jostein Bø

Referatet fra møtet 29.april 2020 finner du her: Referat Fra Samhandlingsmøte