Resultater medlemsundersøkelse Covid 19

Over halvparten av bedriftene er i full drift og har ikke gjennomført permitteringer. 74 % av bedriftene har lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset, 6 % av bedriftene har økt etterspørsel.

Med medlemsundersøkelsen ønsket vi å kartlegge i hvilken grad koronasituasjonen påvirker våre medlemmer. Undersøkelse ble sendt til MNFs medlemmer ved daglige leder/hovedkontakt og er sendt til 229 personer, hvorav 121 respondenter besvarte undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 53 %. Vi kan derfor anta at datagrunnlaget fra undersøkelsen inneholder valid informasjon og vil gi et godt bilde på hvordan koronasituasjonen påvirker våre medlemmer. Bredden i representerte bransjer er med på å styrke dette bildet.

Undersøkelsen viser:

Driftsaktivitet

 • Over halvparten 58 % av bedriftene oppgir at de er i full drift fortsatt

Ordreetterspørsel

 • 74 % av bedriftene har redusert ordreetterspørsel og kanselleringer
 • 21 % av bedriftene har normal ordreetterspørsel, 6 % har økende

Permitteringer

 • 42 % av bedriftene har permittert ansatte helt eller delvis
 • Ca 20 % av samlet antall ansatte til de som har svart på undersøkelsen er permittert (1150 av 6000)
 • Reiseliv, forretningsmessig tjenesteyting har høyst andel permittert med over 20 %, bygg og anlegg er nesten ikke rammet, industrien har permittert ca 14 % av de ansatte
 • Bedrifter med under 30 ansatte er mindre rammet av permitteringer enn de øvrige
 • 55 % av bedriftene har ikke permittert eller varslet permittering
  - 14  % av bedriftene som ikke har permittert ansatte, tror de må permittere i løpet av de to neste ukene, 64 % tror ikke de må permittere i løpet av de to neste ukene, 21 % vet ikke.

Oljepris og kronekurs

 • 30 % av bedriftene er oppgir at de er direkte rammet av oljeprisenedgangen
 • 57 % er direkte berørt av valuta situasjonen/svak krone

Se presentasjon av resultater av undersøkelsen her

Vi spurte og medlemmene om innspill på krisepakkene og tiltak som vi kan videreformidle til sentrale politikere og andre, se innspillene her.

Undersøkelsen er gjennomført 31.mars – 1.april 2020. 

Tusen takk til alle dere som svarte!