Ringvirkninger

DNBs ringvirkningskalkulator viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag).

Ringvirkningskalkulatoren synliggjør samfunnsbidraget fra en bedrift og deres ansatte utløst av egen aktivitet og indirekte gjennom etterspørsel etter varer og tjenester fra norske underleverandører og øvrig verdikjede.

Vet du hvilke ringvirkninger din bedrift har på samfunnet? Se mer informasjon og søk opp bedrifter på DNBs Ringvirkninger her!