Romsdals Budstikke med økt satsing på næringsliv

6.november hadde vi digitalt frokostmøte om Romsdals Budstikke sin satsing på næringsliv. 70 deltakere fikk høre at det er stor interesse fra leserne om lokalt næringslivsstoff.

Administrerende direktør, Ole Bjørner Loe Welde og nyhetsredaktør Torill Skuseth, i RB fortalte om satsingen og vi fikk møte næringslivsjournalistene Knut Lillebakk og Joachim Constantin Høyer. Den økte satsingen er viktig ut fra det samfunnsansvaret RB har, og den betydning næringslivet har for utviklingen av regionen sa Loe Welde innledningsvis. Satsingen medfører en tydelig digital dekning av lokalt næringsliv med RB24, det vil bli podcaster om næringsliv og mer stoff fra næringslivet på Radio 1FM, papirformat omtrent som i dag, i tillegg vil de kjøre næringslivsmagasin, det første kommer 19.november. Satsingen er nyhetsdrevet i den forstand at alt går ut digitalt først, det spares ikke til papirversjonen. RB vil løfte frem de gode sakene, vise bredden i næringslivet; varehandel, eiendomsmarked og arbeidsliv, og de ønsker å vise frem flere unge flinke unge folk, i tillegg til fokus på etablert næringsliv.

Næringslivet ble oppfordret til ta kontakt både med nyhetsredaktør og næringslivsjournalistene for innspill til saker, finn din journalist og bli trygg på den, sa Skuseth.

Satsingen ble ønsket veldig velkommen fra deltakerne i møtet.