Rosenes by er en sterk merkevare

Rosenes by er en helt unik merkevare. Det er behov for økt fokus og mer satsing for å styrke og utvikle Moldes posisjon som rosenes by, og mye skjer! Molde kommune revitaliserer roseplanen! Rosekomiteen er i gang for å bibeholde og videreutvikle Molde som rosenes by. Og på Rosespleis 2019 har alle en mulighet til å delta!

Næringslivet utfordres til å bidra til å fylle byen med roser! Sommeren 2019 var det flere aktører som har påpekt og etterlyst flere roser i rosenes by, ser artikkel i RB (+) her og her. Byen har helt tilbake til da Bjørnstjerne Bjørnson omtalte Molde som Blomstenes by, og Nils Collet Vogt fulgte opp med å kalle Molde for «Rosenes by» på begynnelsen av 1900-tallet, vært assosiert med roseprakten alle kunne se og nyte. Rosenes by nevnes ofte når Molde er i nyhetene og bidrar til å sette oss på kartet.

Rosenes by er en helt unik merkevare. Det er nå behov for økt fokus og mer satsing for å styrke og utvikle Molde posisjon som rosenes by! I Masterplan Reiseliv 2030 som har som mål å utvikle Molde som reiselivsby, er rosefokus viktig, se artikkel i RB (+) her.

MER ROSER I MOLDE - ROSEKOMITEEN 

Rosekomiteen ble dannet i september 2019 etter initiativ fra Molde kommune, se artikkel i RB (+) her. Rosekomiteen er et samarbeid mellom offentlige og private interessenter for å øke fokus på Molde som rosenes by og bibeholde og befeste Moldes posisjon som rosenes by. Bruk av roser og annen vegetasjon i byrom bidrar til å øke trivselen og er med på å skape en levende, aktiv og attraktiv by både for de som bor her og besøkende.

Rosekomiteen skal komme med forslag til tiltak slik som;  

  •  nye eller forbedrede områder med roser i Molde 
  •  informasjon, opplæring, formidling og skilting  
  •  hvordan inspirere befolkningen til å bidra til rosefokus i Molde  
  •  hvordan inspirere næringslivet til å bidra til rosefokus i Molde  
  •  hvordan fokuseres det på roser utenom rosesesongen  

Komiteen består av: Molde kommune v/enhetsleder Stine Breivik, Romsdalsmuseet v/formidler Hilde Stenmark, Molde Næringsforum v/Masterplan Reiseliv 2030 v/markeds- og produktutvikler Hilde Bergebakken, Molde sentrum v/daglig leder Kristin Hammarbäch og Hagelaget v/Aud Irene Teilgård fra styret.

Rosekomiteen skal forvalte de midler som kommer inn via Rosespleis og andre bidrag fra private og næringsliv. Merk at alle midler som kommer inn skal brukes i tillegg til kommunens midler og ikke istedenfor!

Rosekomiteen jobber med ideer for flere roseområder i Molde, og utfordrer også næringslivet til å ta opp stafettpinnen med ekstraordinære rosetiltak som kronerulling eller spleis for 2020.  Gårdeiere og andre inviteres til Roseinspirasjonsmøte 25.februar 2020. Invitasjoner kommer snart.

ROSESPLEIS HØSTEN 2019 - DU KAN BIDRA UT ÅRET 

Med bakgrunn i engasjementet i sommer startet Sparebank 1 Nordvest Rosespleis. Alle bidrag som kommer inn dobler banken opp til et tak på 25 000 per bidrag ut året. Så langt har 121 givere bidratt, og det står nå 75.000 kroner til rosearbeid på kontoen som Molde kommune v/Rosekomiteen kan bruke. Et bidrag kan være en fin julegave til den som har alt, samtidig som man støtter rosearbeidet i Molde. Spleisen finner du her! Midlene vil gå til informasjonstiltak på Rådhustaket der det utformes tavler om historien til Molde som rosenes by, informasjon om ulike rosesorter og  det skal beplantes med flere typer roser.

NÆRINGSLIVET ØNSKES MED PÅ  ROSE-DUGNADEN FREMOVER! 

Molde kommune er nå  godt i gang med å revitalisere Roseplanen for Molde, og har satt i gang prøver på rose-espalier i sentrum, en ser på hvordan en  kan får flere roser langs veiene og rundkjøringer inn til Molde sentrum, og ikke minst vil det komme mange roser i de nye bedene på Sjøfronten. Kommunen har også utformet noen skisser til inspirasjon for å realisere flere roser i Molde sentrum, se bilder over.

Næringslivet utfordres til å bidra til å fylle byen med roser, også på de steder det ikke er roser idag. Private gårdeiere kan gjerne ta kontakt med Rosekomiteen så kan dere få inspirasjonsforslag utarbeidet fra kommunen. Om dere ønsker vedlikehold av roser rundt næringsbygg, kontakt Astero AS, de ønsker å bidra i prosjektet med organisering og drift av oppgaver som skaper arbeidstrening/ kvalifisering, for eksempel vedlikehold av rosebed.

Det vil også bli oppdatert informasjon om roser på lydguiden Voice Of Norway der det er innlest 50 punkter i Molde på 4 språk. 

Rådhustaket