SkatteFUNN - noe for din virksomhet?

23.03.20 Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få skattefradrag på opptil 19 % av forsknings- og utviklingskostnader i et prosjekt. Hvis bedriften ikke har overskudd og derfor ikke betaler skatt, kan støtten bli utbetalt som et tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret.

Forskningsrådet åpner nå for løpende mottak av Innovasjonsprosjekter og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN-søknader. Alle som sender inn søknad før sommeren vil få svar i løpet av tre uker. Se her

Et SkatteFUNN-prosjekt må

  • være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet
  • utvikle eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
  • være til nytte for bedriften

Se søknadsskjema for SkatteFUNN her

Se webinarer om Skattefunn her

Forskningsrådets regionansvarlige kan brukes  som samtalepartner fra tidlig idéfase, støttespiller underveis og kobler til fagressurser i Forskningsrådet eller andre aktører du trenger å samarbeide med.  

Regionansvarlig i Møre og Romsdal; Arthur Almestad, E-postTelefon +47 91834137