Søk kompensasjon for tapt omsetning - og andre støtteordninger

Vi har samlet aktuelle støtteordninger som kan hjelpe næringslivet gjennom krisen. Det er utrolig mye midler tilgjengelig nå og vi oppfordrer bedriftene til å forsøke å gjøre seg nytte av disse.


Foretak som er pålagt å stenge av staten, og andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke om kompensasjon fra 20. april. Se søknadsskjema mm her: https://kompensasjonsordning.no/In

Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge fra og med 15. april lansert nye tjenester og oppdatert flere av tjenestene de har fra før av. Tre av ordningene som kan være aktuelle nå er:

  • Tilskudd til kommersialisering
  • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020
  • Innovasjonslån

Se med om ordningene til Innovasjon Norge og hvem og hvordan du søker her.Forskningsrådet

Forskningsrådet har to ordninger som flere bedrifter kan dra nytte av: 

SkatteFUNN
Bedrifter få skattefradrag på opptil 19 % av forsknings- og utviklingskostnader i et prosjekt. Hvis bedriften ikke har overskudd og derfor ikke betaler skatt, kan støtten bli utbetalt som et tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret.
Et SkatteFUNN-prosjekt måvære målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet, utvikle eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser, fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder være som er til nytte for bedriften.

Se søknadsskjema for SkatteFUNN her og  webinarer om Skattefunn her.

Alle som sender inn søknad om SkatteFUNN før sommeren vil få svar i løpet av tre uker.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) 
Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet forskningsbasert innovasjonsprosjekt. Målet er å motivere bedrifter til å ta høyere risiko og investere mer i forskning og innovasjon som kan skape nye eller forbedrede produkter eller tjenester. 

Det er løpende søknadsmottak ut 2020.  Les den generelle beskrivelsen om innovasjonsprosjekter i næringslivet her og se her for å søke.

NB: Forskningsrådets regionansvarlige kan brukes som samtalepartner fra tidlig idéfase, støttespiller underveis og kobler til fagressurser i Forskningsrådet eller andre aktører du trenger å samarbeide med.   Ta kontakt med Regionansvarlig i Møre og Romsdal; Arthur Almestad, E-postTelefon +47 91834137Fk

Møre og Romsdal fylkeskommune har to ordninger for bedrifter som ønsker å legge til rette for omstilling og kompetanseheving for sine ansatte. Ordningene er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i prosjektet .

Se mer informasjon om ordningene her:

Bedriftsintern opplæring nettbasert (BIO2) 

Bedriftsintern opplæring omstilling ( BIO)