Stor interesse for IT-studiet ved Høgskolen i Molde!

Molde ønsker å ta tilbake posisjonen som IT-byen og vi er på god vei! Høgskolens satsing på IT-studiene, i tillegg til partnerskapsavtalen de har inngått med 19 IT-bedrifter i regionen, gir resultater.

Høsten 2017 tok Molde Næringsforum initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra arbeidslivet og Høgskolen for å bidra til revitalisering av IT-byen Molde. Et av de sterkeste ønskene til bedriftene var at skolen startet opp igjen bachelorstudiet innen IT, og høsten 2019 startet Bachelor i IT og digitalisering ved Høgskolen i Molde opp. For å styrke samarbeidet med næringslivet har høgskolen også inngått en partnerskapsavtale med 19 av regionens IT-bedrifter. Se mer om bakgrunnen for partnerskapsavtalene her.

Nå begynner vi å se effekten av denne satsingen og høsten 2020 var det rekordmange studenter som søkte om plass ved IT-studiene her. Søknadstallene ved høgskolen er rekordstore i år, og spesielt innen IT ser man stor vekst. Hele 325 personer har valgt det nettbaserte årsstudiet i IT, noe som bringer studiet helt på topp på listen over populære studier. På høgskolens egne nettsider, ser vi at bachelor i IT og digitalisering har tilbudt 150 studieplasser mot 120 i 2019. IT årsstudium har tilbudt studieplass til 69 studenter mot 50 plasser i 2019 og på IT nettstudium er det tilbudt 325 studieplasser mot 208 plasser i 2019. Se artikkelen her: Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde.

De endelige tallene for opptak av studenter høsten 2020 får vi 1.oktober.