Stortingspolitikere fikk innspill og svarte på spørsmål fra næringslivet

Regjeringen la 27.mars frem nye tiltakspakker og hadde samme dag Teamsmøte der Stortingspolitikere svarte på spørsmål og fikk innspill fra næringslivet i fylket.

Sammen med næringsforeningene i Kristiansund og Ålesund inviterte vi til teamsmøte der stortingspolitikerne  Helge Orten, Vetle Wang Solheim og Else-May Norderhus fikk konkrete innspill på krisepakkene samt at de ble orientert om status i næringslivet. Til sammen 60 påmeldte deltakere fra næringslivet.