Støtteordninger for bedrifter og andre

Her finner du lenker til diverse økonomiske tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter.

For næringslivet:

 • Altinn
  Her finner du en oversikt over mange støtteordninger 
 • Forskningsrådet                                                                                                                                                                        
  Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke. 
 • Norsk Design- og Arkitektursenter
  Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter primært prosjekter i norsk næringsliv.
 • Innovasjon Norges Finansieringstjenester 
  Lån, tilskudd, stipender, egenkapital og garantier
 • Regionalforvaltning
  Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.
 • Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (Norint)
  Deler ut stipender hvor hensikten er å stimulere til eksport og internasjonalisering av innovative produkter og tjenester
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tilskudd, priser og stipend

Legater og fond: 

 • Legathåndboken 
  Inneholder 2300 søkbare legater på nett. Kommer også ut i papirform.
 • Legatsiden.no 
  Her finner du en oversikt over de fleste legater og stipendordninger. Veldig oversiktlig inndelt i kategorier, og i tillegg med gode søkemuligheter.
 • UNIFOR
  Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter omlag 200 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo
 • Nordisk Råd og Ministerråd
  Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.
 • Norsk Kulturminnefond
  Her fordeles penger til kulturminnetiltak og til kulturminneprosjekter
 • L. Meltzer høyskolefond 
  Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter, til generelle formål og til reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter.