Svar fra reiselivet på forslag til nye rutetider på Kystruta

Masterplan Reiseliv 2030 har i dag sendt svar på høringen på nye rutetider til Kystruta fra reiselivet i Molderegionen

Innspill på Høringsbrev vedr endringer i rutetider fra reiselivet i Molderegionen

Vi er gjort kjent med høringsbrev av 4.02.2020 vedr. endringer i rutetider for Kystruten som er sendt til fylkeskommunene, Havila og Samferdselsdepartementet. Vi ønsker å uttale oss på vegne av reiselivet i Molderegionen. En viktig del av bærekraften ved Kystruten er at det legges opp til å bruke lokal mat og verdiskaping ved opplevelser på land. Kombinasjonen miljø, samfunn, verdiskaping.

Hurtigruten økte sin liggetid i Molde på nordgående rute vinteren 2019, og både opplevelsesaktører og butikker melder fra om økt besøk og verdiskaping fra gjestene fra Hurtigruten. Forslag til nye liggetidene fra Hurtigruten er særdeles uheldige for den positive denne utviklingen!

Vi forstår at det er vanskelig å få til anløp med liggetid på dagtid til alle som ønsker. Men vi vil framføre argumenter at med den reiselivsutvikling og investeringer som er på gang i Molde og regionen rundt, at det kan være lurt å legge liggetid til Molde slik at Kystruta kan utnytte denne satsningen bedre.

Stor felles satsning på opplevelser og investeringer i reiselivsutvikling i Molde og Romsdal

Molderegionen har samlet seg om en felles Masterplan Reiseliv 2030 og er i ferd med både å forbedre eksisterende tilbud, videreutvikle og utvikle nye for å bli en opplevelsesmagnet i Norge. Det investeres kraftig i regionen på utvikling av nye opplevelsestilbud, og noen av Norges mest besøkte attraksjoner som Trollstigen og Atlanterhavsveien med over en million besøkende per attraksjon ligger i regionen her.

Molde som er kjent som rosenes by ved vakre Romsdalsfjorden, er også kjent for Moldepanoramet med imponerende 222 fjelltopper. Molde er kjent for jazz og fotball, og har også investert i ny sjøfront og torg som åpner sommeren 2020. Her vil Hurtigruten kunne legge til kai midt i et Vestlandets ‘Aker Brygge’ med uterestauranter, sjønær fjordpromenade og etter hvert også kunne delta på turer med RIB og båter på fjorden.

Romsdalsmuseet besøkssenter «Krona» står allerede på Hurtigrutens utflukter, noe vi vet mange av Hurtigrutens gjester setter stor pris på. Og mange finner veien til Varden med utsikt over hele Moldepanoramaet. Noen foretrekker å vandre blant rosene i byen med en handlerunde i byens mange spennende butikker.  Gjennom felles satsing på Moldevert har vi fokus på det gode vertskapet i Molde, og kan bistå våre gjester med kunnskap som legger til rette for opplevelser hos oss.

Et av de nye store nye trekkplastrene er de nye Midsundtrappene som er Norges lengste sammenhengende steintrapp som er bygget av sherpaer. Her kan man ‘gå fjellturen på havet’ med en magisk utsikt. Like spektakulær som vår nabo Romsdalseggen, men med lavere terskel, mer havutsikt og kun en halvtime unna med buss eller båt. Vi ligger også i kort avstand fra marmorgruvene Bergtatt, Atlanterhavsveien, Bud, Eresfjord, Eikesdal, Trollstigen og ikke minst den nye gondolen som bygges på Åndalsnes (åpner 2021).

Molde satser på å bli både attraktiv og bærekraftig

Masterplanen har sammen med Visit Nordvest og Molde og Romsdal havn utarbeidet en rapport for Molde som en mer attraktiv og bærekraftig destinasjon for cruise, der vi til rettelegger for bedre opplevelses- og utfluktstilbud, i tillegg til fokus på miljø. Det pågår arbeidsverksted for opplevelses-aktørene, kompetanseheving, investeringer i miljø og forbedringer i kjølvannet av felles satsning.

 

I forbindelse med nordgående anløp med Kystruten som har nåværende liggetid på 2t 45min og Hurtigrutens Ekspedisjonskip har vi vært i kontakt med Hurtigrutens utviklingsteam og Ekspedisjons team. Vi er særdeles glade for at ekspedisjonskipene ligger lenge til havn i Molde i 2020, slik at gjestene kan oppleve regionen. Vi har også vært i kontakt med flere i utviklingsteamet av utflukter, og Hurtigruten har signalisert et ønske å komme på visningstur på både nye og forberede aktiviteter til våren. Tilretteleggingen her er aktuell både for Kystruta og for Hurtigruten Cruise.

 

Våre konkrete kommentarer til endringene:

  • To sene ankomster og for kort liggetid:

Endringene i nordgående rute med økning av 6,5 timer i Ålesund fører til ankomst i Molde hele året kl. 22:40 til 22:55. Ankomst til Molde så sent på kvelden og med liggetid på et kvarter, vil føre til at bynære aktiviteter ikke blir brukt. Vi opplever allerede stor effekt av liggetiden på 2t og 45min som Hurtigruten innførte i 2019 på nordgående rute som ankommer 16:00 og ønsker å bibeholde det. Sørgående er foreslått inn 20:35 til 21:05, en liggetid på 30 min som før. Vi ber primært om at liggetiden i Molde beholdes.

Med en liggetid på kun et kvarter tror vi også det vil føre til redusert bruk av tilbudene som ligger mellom havnene Ålesund-Molde, fordi det er så kort vindu å komme om bord i skipet igjen. Men skulle de nye tidene bli en realitet så kommer vi selvsagt til å tilby aktiviteter i Molde, Romsdalsfjorden og Øyriket utenfor. Vi ber da om at liggetiden forlenges til minimum 30 min slik at det oppleves trygt og stressfritt for gjesten å komme seg av og på.


  • Tidshorisonten:

Iverksetting av endringen fra 1.juni 2020 er en veldig kort frist.


  • Kystruten som transportåre:

Vi vet det allerede nå er passasjerer som bruker Hurtigruten som transportåre som går av i Ålesund og tar buss til Molde istedenfor å vente, eller de velger å ta fly. Med ytterligere liggetid i Ålesund til over 10 timer vil nok denne effekten forsterkes. 

  • Samhandling om bærekraft langs Kystruten 


Det argumenteres i høringsutkastet med at økt liggetid i noen destinasjoner på bekostning av andre innebærer et betydelig potensialt for utvikling av lokalt reiseliv og for potensielle leverandører av varer og tjenester. Dette kan vi ikke helt forstå. Det samme kan sies med negativt fortegn for de reisemål som blir rammet av vesentlig kortere liggetid. Samfunnsoppdraget for Kystruta skal gagne både passasjerer som vil oppleve lokalsamfunn langs hele kysten, muligheten til godsbefordring og utvikling av lokale reiselivsprodukter for økt verdiskaping. Vi håper at Hurtigruten vil se Molderegionen som en aktiv medspiller for å styrke opplevelsesmangfoldet som kan tilbys de reisende ved Kystruta.