Trenger du en sparringspartner?

Trenger du en sparringspartner? Tilbud om en time gratis rådgivning til omstilling og utvikling innen hver av områdene bedriftsutvikling, kommunikasjon, økonomi/regnskap og juridiske spørsmål.

Behovet for å ha noen å bryne tanker mot og få nye impulser fra har kanskje aldri vært større. Å få innspill fra noen utenfor bedriften kan bidra til at en ser nye muligheter som gjør at en kommer styrket gjennom det en står i som følge av Covid19. Det beste rådet er derfor; skaff deg noen å sparre med.

I MNF har vi 230 medlemsbedrifter. Mange fantastisk dyktige personer og miljø av engasjerte mennesker, som til sammen utgjør en formidabel kraft. Vi har samlet noen av dem og satt opp et unikt lokalt tilbud. Frem til 1.juni 2020 tilbyr hver av bedriftene en time gratis rådgivning innen områdene bedriftsutvikling, kommunikasjon, økonomi/regnskap og juridiske spørsmål til våre medlemsbedrifter som er rammet av Covid19. (Eventuell bistand og samarbeid utover gratistimen avtales dere imellom.)

Vil din bedrift delta? Ta kontakt med Britt Flo, tlf 907 99 005

Ta kontakt med aktuell rådgiver, oppgi at du ønsker å benytte MNF-tilbudet.

Bedriftsutvikling 300Px

Bedriftsutvikling

Strategi, styrearbeid, forretningsutvikling, rådgivning ift søknader om offentlige virkemiddel:

Kommunikasjon 300Px

Kommunikasjon

Digital markedsføring, kommunikasjonsstrategi, konsept, netthandel, innholdsproduksjon, foto og film:

Beregning 300Px

Økonomi og revisjon

Økonomisk rådgivning, virksomhetsstyring, skatt, regnskap, selskapsrett, merverdiavgift og andre særavgifter:

Handshake 300Px

Juridisk rådgivning

Selskapsrett, skatt/avgifter, arbeidsrett, force majour, kontrakter og prosedyer:

Proto Lab 300Px

Offentlige tilbud (gratis)

Innovasjon- utvikling- og omstillingsprosjekter

Utviklingsprosjekt, nytt produkt, knoppskyting eller inn i nye markeder? Sparring på prosjektideer, veiledning og råd om innovasjons- og FoU-prosjekter, og kobling til riktigoffentlig og private finansieringsordninger.

Etablere ny bedrift?

Etablere egen bedrift eller har du startet for deg selv?


Dersom det blir svært stor etterspørsel så vil det kunne bli kapasitetsbegrensninger hos rådgiverne/noen av de. Om din bedrift ønsker å delta i dugnaden; ta kontakt så setter vi dere inn i på oversikten.

 

Samarbeidspartnerne:

Logoer Sparringspartnere 050520