Skanska inviterer til leverandørtreff - nytt akuttsykehus på Hjelset

Skanska ønsker å komme i kontakt med leverandører som kan bidra med leveranser og tjenester til det nye Akuttsjukehuset på Hjelset
Dato4. mars kl. 10:00 - 13:00
StedScandic Seilet Hotel, Molde
Last ned til kalender

Agenda

10.00 –10.15 Velkommen av prosjektsjef Frode Berg, Skanska
10.15 –10:30 Informasjon fra Helse Møre og Romsdal v/prosjektleder Bygg og Teknikk Ronny Sørensen
10:30 –10:45 Status i prosjektet v/Frode Berg, Skanska
10:45 –11:50 Innkjøp og behov for leveranser i prosjektet 
                    v/Innkjøpssjef Niels Christian Nielsen, Skanska 
                    v/Prosjektleder Jon Ole Helgetun, Bravida 
11:50 -12:00 Avslutning ved Frode Berg og Niels Christian Nielsen
12:00 –13:00 Mingling med mulighet for dialog med prosjektet – enkel servering 

Påmelding her. Vel møtt! 

Om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal:

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) som vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset, samt et distriktmedisinsk senter i Kristiansund. 

22.oktober 2019 signerte HMR kontrakt med Skanska Norge AS om videreutvikling av akuttsykehuset på Hjelset. Gjennom avtalen tar Skanska på seg ansvaret med å levere totalentreprisen inkludert prosjektering, tekniske entreprenører, samt andre nødvendige entreprenører og leverandører. Etter samhandlingsfasen er planen at HMR og Skanska inngår en gjennomføringskontrakt og starter bygginga høsten 2020.

For mer informasjon om prosjektet, vises det til: https://helse-mr.no/om-oss/nytt-sjukehus-snr