Webinar 3.april - Molde kommune, korona og næringslivet

Ordfører Torgeir Dahl vil fortelle og svare på innspill og spørsmål om hva kommunene kan gjøre for næringslivet fremover. Vi vil presentere resultater av nylig utsendt undersøkelse hos medlemsbedriftene i MNF om konsekvenser av Korona. Møtet er i samarbeid med Molde Sentrum.
Dato3. april kl. 09:00 - 10:00
StedWebinar
DeltakelseGratis
Last ned til kalender

Næringslivet sliter som følge av korona. Konsekvensene av de samlede tiltakene er dramatiske for mange virksomheter. Mange ansatte er permittert og det er stor usikkerhet for fremtiden hos mange. Innledningsvis i møtet vil daglig leder i MNF, Britt Flo, presentere resultater av medlemsundersøkelse som MNF utfører (inneværende uke), om konsekvenser av Covid19.

De nasjonale krisepakkene bidrar til å lette situasjonen. Hvordan og hva kan Molde kommune bidra med? Kortsiktig tiltak som kan bidra til mindre likviditetsbelastning og tiltak som bidrar til økt sysselsetting og vekst i samfunns- og næringslivet? Hva tenker kommunen?

Noen aktuelle områder som MNF og MS mener kommunen kan se på er:

  • utsettelse av kommunale avgifter med 3 -6 måneder/ fjerne eiendomsskatt på næring for 2020
  • opprettholde og styrke planlagte kommunale investeringer
  • om mulig forsere planlagte kommunale investeringer
  • fremskynde beslutninger som kan styrke næringslivet, f.eks byggesaker
  • invitere private aktører til samarbeid om å levere tjenester  
  • legge press på Staten for å sikre og fremskynde «gryteklare» prosjekter som må komme til hurtig realisering; SNR og Lønseth- Hjelseth, nytt tinghus og andre større investeringer
  • fjerning av serveringsavgifter for 2020
  • tilskudd som kommunen har gitt til idrett og frivillige organisasjoner for inneværende år beholdes av mottakere uavhengig av om arrangement eller aktivitet gjennomføres eller ikke
  • tilby gratis parkering i sentrum ut året
  • betal for bestilte arrangementer til hoteller og lignende 

Du kan stille spørsmål under selve webinaret.

TEKNISK GJENNOMFØRING: Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart.

Meld deg på her: 

Påmeldingen er nå lukket!