40 ferske Moldensere blir kjent

Onsdag 16.september samlet vi nærmere 40 ferske Moldensere på Molde Fjordstuer for å presentere Molde, komme med tips til hvordan bli kjent og for å skape en arena der man møter andre som også er ferske i Molde.

16.september arrangerte vi treff for nyinnflyttede Moldensere på Molde Fjordstuer. Allerede før møtet var i gang, gikk praten høyt på tvers over bordene og stemningen var god blant de nærmere 40 oppmøtte. Britt Blichfeldt i MNF presenterte først Molde og utviklingen som har skjedd her de siste årene, næringslivet i regionen og hvilke muligheter og aktiviteter man kan bli med på.

Asbjørn Eggebø Næss er profesjonell skikjører og bruker naturen i regionen vår aktivt. Han flyttet til Hjelset med familien for 7 år siden, og fortalte hvordan han har opplevd det å være ny i Molde og hva han har gjort for å bli kjent. Han tok like så godt sjøveien og en dykketur på vei inn til Fjordstuene - et godt eksempel på hvordan man kan utnytte å bo i "5-minuttersbyen" Molde, der nærhet til fjord og fjell er unik. Han oppfordrer alle, både innflyttere og etablerte Moldensere, til å tørre å si "hei" og å snakke med folk du ikke kjenner fra før.

Jørgen Krogset Dalene, en av gründerne i nyetablerte Myldr, er hjemflyttet Moldenser og delte av sin erfaring i det å være ny fra flere byer han har bodd i. Han er en av de som flyttet hjem igjen til Molde, nettopp fordi utviklingen av byen og regionen skjer fort og er spennende å bli med på! Gjennom Myldr skal de bidra til å skape nye sosiale møteplasser i Molde. For å bli kjent, oppfordrer Jørgen til å møte og snakke med andre ute, over en øl eller på en konsert, engasjere seg i miljøer med interesser som er forenelig med sine egne og gjerne stille opp som frivillig i festivaler, arrangementer eller sosiale foreninger.

Vi oppfordret også alle til å bli med og være aktive i Facebook-gruppen "Ferske Moldensere", som er en uformell møteplass der man kan invitere til, og bli med på, ulike aktiviteter som klatring, quiz, fredagspils, fotball, grilling på Retiro eller alle andre initiativ som skaper aktive møteplasser der man kan bli kjent og møte andre Ferske Moldensere.

Tilbakemeldingen fra de som møtte opp, er at det er stort behov for møteplasser og arenaer der man kan bli kjent, både med nye og godt etablerte Moldensere. Og flere samlinger skal det bli!