Årsmøte MNF

21.april ble det avholdt årsmøte i MNF. Kolbjørn Heggdal og Terje Hellum ble gjenvalgt som hhv leder og nestleder.

Her ser du styret i MNF. Protokoll fra årsmøtet ser du her.