Batterifabrikk til regionen?

Det hadde vært et enormt løft og et spennende prosjekt! Sammen med 81 andre steder i Norge ønsker Aukra og Hustadvika kommuner å huse en slik fabrikk.

Mange fikk med seg rett før jul at Panasonic, Eqinor og Hydro vurderer å etablere en batterifabrikk i Norge, og - at de ønsket innspill fra steder som kunne ha aktuell tomt. Se her: European battery business - Mulig lokalisering av ny batterifabrikk i Norge (jointbatteryinitiative.com)

En uke før fristen før innsending av tomteforslag tok vi et initiativ ovenfor Hustadvika kommune, med spørsmål om de kunne ha egnet tomt for batterifabrikk. De snudde seg kjapt rundt og sa - ja dette er spennende! Vi har nå vært prosjektleder for å sy sammen et komplett tilbud og jobbet sist uke intens sammen med kommunen og Hustadvika Næringsforum for å utforme det. Tomten ligger på Klempertåsen, rett bak Omya Hustadmarmor, den tilfredsstiller, alle kravene.

Aukra kommune har også jobbet frem et tilbud til utbyggerne, så det er to gode alternativ som tilbys fra regionen.

Panasonic, Equinor og Hydro skal nå vurdere tomtealternativene som har kommet inn. Totalt har det kommet inn 82 henvendelser med til sammen mer enn 100 tomteforslag fra alle deler av landet. Prosjektet vil som første trinn identifisere stedene som tilfredsstiller behovene til en batterifabrikk. Når den prosessen er ferdig, planlegger prosjektet å kommunisere utfallet til hver enkelt forslagsstiller. Deretter skal de finne de mest konkurransedyktige av alternativene. De vil da basere sine valg på definerte kriterier og objektive vurderinger. Panasonic, Equinor og Hydro arbeider i parallell med å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, som del av grunnlaget for å vurdere en batterivirksomhet i Norge. Arbeidet i første fase skal pågå frem til midten av 2021. ( Kilde: prosjektet nettside)

Vi heier på både Aukra og Hustadvika og håper ett eller begge vil bli valgt ut i den videre prosessen!