Behov for flere ansatte og stor optimisme

Over 100 deltakere på frokostmøtet 17.juni, fikk høre et offensivt og fremoverlent næringsliv fortelle om vekst, omstilling og behov for flere ansatte.

Andreas Andenes, daglig leder i Christie & Opsahl, Odd Arne Kristengård, CEO i Maritech, Ingebjørg Klausen, managing director i R&M Ship Interior, Terje Hellum, managing director i Linjebygg, Trond Gunnar Moe Sollum, driftssjef i Omya Hustadmarmor, Lasse Iversen, CEO i Axess og Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef i Brunvoll, kunne alle rapportere om at det har gått bedre enn fryktet under koronapandemien. Flere av de fortalte om mange nyansatte de siste månedene og økt omsetning tross korona. De fleste sa og at de forventer økt omsetning og behov for flere ansettelser fremover. Sammen med store investeringer som gjøres i regionen fremover, er næringslivet på full fart fremover. Vi går en aktiv og oppløftende tid i møte!