Oppdrag SNR

På frokostmøtet 2. mars fikk nærmere 130 deltakere høre om hvordan SNR rigges fremover, og hvilke muligheter det kan gi lokalt/regionalt næringsliv.

Leder av prosjektstyret SNR, Heidi Nilsen, prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og leder for operativ prosjektstyring Elin Altø presenterte fremdriftsplanene for det nye akuttsykehuset som skal bygges på Hjelset. Dette er et stort og viktig prosjekt for regionen som skal bygges med funksjon og kapasitet som tidligere vedtatt sa Nilsen. Fremdriften er svært viktig og en mer lokalt forankret sammensetning i styret samt en utvidet ramme er på plass for å trygge prosjektet fremover.

Flere entrepriser er allerede lyst ut og flere kommer i nærmeste fremtid, og SNR har fått den interessen som de har håpet på sa Heimdal og Altø. Det vil være en blanding av store og små entreprenører. Heimdal sa videre at at lokale aktører vil være viktig spesielt med tanke på videre drift etter at sykehuset er ferdig bygget.

På spørsmål om det kunne bli utfordrende for realiseringen dersom tilbudene ble høyere enn forventet sa Heimdal at de mener å ha god kontroll på hva prisene er i markedet, samt at de har en større ramme som gjør at de vil håndtere det.

Se presentasjonen fra SNR for å få oversikt over frister og ulike entrepriser som lyses ut fremover:
Sjukehuset Nordmøre Og Romsdal Møte I Molde Næringsforum 2 Mars 2021

Byggestart for SNR på Hjelset står fast: juni 2021.

Møtet ble arrangert i samarbeid med KNN