Det går bra til slutt!

Over 200 deltakere fikk i vårt digitale frokostmøte 28.januar høre hvordan sjefsøkonomene Inge Furre og Harald Magnus Andreassen tror det blir for næringslivet i 2021.

Økonomien blir ikke helt friskmeldt før vaksinene har vunnet over viruset, men da kommer næringene som sliter raskt tilbake! "Det vil gå bra til slutt" sier Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i SpareBank 1 Markets. 

Inge Furre, sjefsøkonom i Sparebanken Møre sier det er positive tegn fremover, smittetrenden går ned og tiltakene som settes i verk sammen med vaksine vil føre til gradvis normalisering mot sommeren. I andre kvartal av 2020 så vi det kraftigste fallet i BNP som vi har sett på lenge. Litt fremover i 2021  ser han nedgang i oljeinvesteringer og noe høyere oljepris, økt eksport og en noe sterkere kronekurs. Furre tror på en stabilisering av økonomien mot slutten av året, produksjon og etterspørsel vil ta seg opp og det vil se bedre ut for sysselsettingen i industrien. Matvareindustrien går bra i fylket vårt og han tror på en kraftig vekst i tjenesteytingen når koronasituasjonen er normal igjen. 

Harald Magnus Andreassen sier at det er viruset skaper trøbbel; vi ikke er i en dyp økonomisk krise. Andreassen tror den nye normalen blir lik den gamle, og at til tross for at det muterte viruset skaper trøbbel for næringslivet nå, så er vi ikke i nærheten av situasjonen vi hadde våren 2020. Industrien går godt, og selv om det går trått for tjenesteytingen, er det bedre enn for ett år siden. Han påpeker at norsk økonomi er kun 2-3% under nivået før korona, og vi bruker penger som aldri før i butikkene. Videre sier han at noen tjenesteytende næringer sliter og vil slite frem til viruset er borte. Kultur, transport og hotell/restaurantbransjen er ned med 20-40% og bare handel er klart i pluss. Samtidig har husholdningene økt sparingen med 5-15% av disponibel inntekt. Rentene har gått ned og aksjekurser og eiendomspriser har steget mye i mange land. Den norske krona er svak og dette er bra for mange bedrifter.

Oppsummert så tegner begge økonomene et positivt bilde for fremtiden, og sier at situasjonen vil være som vanlig når ting normaliserer seg og folk er vaksinert. Vi vil oppleve kraftig vekst i industri, næringsliv og handel- og tjenesteytende næring.  
Møtet ble arrangert av Molde Næringsforum. Næringsforeningen i Ålesundsregionen og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum var medarrangører. 

Presentasjonene kan du lese her: 

Inge Furre - Sparebanken Møre
Harald Magnus Andreassen - Sparebank 1 Markets

Opptak av møtet finner du her.

Hm Andreassen Om Den Nye Normalen