Det handler om å ta sjansen!

8.mars arrangerte vi Rekk opp hånda jenter! for tredje år på rad. 50 deltakere fikk inspirasjon og motivasjon fra 4 kvinner som delte sine historier om veien til den jobben de har i dag.

Rekk opp hånda jenter! er et arrangement for kvinner i alle aldre. Formålet med dagen er å inspirere og motivere kvinner til å tørre å ta plass og sikte mot ledede posisjoner.

Marianne Hjelset i Axbit, Kristin Hammarbäch i Molde Sentrum, Henriette Kitel i Tesla Molde og Yvonne Wold i Rauma kommune delte sine inspirerende historier om hvordan de har turt å møte ulike utfordringer for å få den jobben de har i dag. Rådene som går igjen er at du må ta ansvar for egen lykke, tørre å si høyt til andre hva dine ambisjoner er og utfordre deg selv til å ta en sjanse, finne rollemodeller og være en rollemodell, og sist men ikke minst; nettverk er viktig. Ikke bare å lage nettverk for deg selv, men å åpne opp det nettverket du har, for andre!

Møtet ble ledet av Dordi Smiseth fra Høgskolen i Molde og Britt Blichfeldt i Molde Næringsforum

Rekk opp hånda jenter! arrangeres i regi av Lederforum for Kvinner i Molderegionen og Høgskolen i Molde

Sett av tirsdag 8.mars 2022 for å delta på neste Rekk opp hånda jenter!