Disse sakene er viktigst mener medlemmene

I medlemsundersøkelsen vi utførte nylig har vi spurt medlemmene om hva de mener er viktige saker MNF bør jobbe med.

36 % av medlemmene har svart på undersøkelsen. De 5 sakene som medlemmene setter høyest nå er:

  • Molde kommune som en næringsvennlig kommune
  • Styrke samarbeid med næringslivet og styrke næringslivsrelevante utdanningstilbud ved Høgskolen i Molde
  • Økt samarbeid i fylket
  • Vise frem og synliggjøre regionens nærings- og arbeidsliv ovenfor skoleelever/studenter/utflyttere
  • Profilering av Molderegionen

Molde som en næringsvennlig kommune er mange opptatt av. Vi har utfordret kommunen til å fortelle hva de legger i det på Frokostmøte 7. oktober, se mer og meld deg på her.

Tilgang på nok og riktig kompetanse er sentralt, å sette ytterligere fokus på dette blir enda viktigere. Vi har en rekke ulike prosjekter som felles annonsekampanjer, Romjulstreff, Ny i Molde, samarbeid med Høgskolen mm. Her ønsker vi enda mer engasjement fra dere, bla ved at dere viser frem jobbmuligheten via felles arrangement, får nyansatte til å delta på Ny i Molde, spiller inn og deltar i prosesser for å få på plass utdanningstilbud dere har behov for fremover mm.

Økt samarbeid i fylket er løftet høyt opp. Vi har bla tatt initiativ til og i fellesskap gjennomført arrangementer som Bli med hjem, nytt arrangement blir i april 2022. Mer info kommer snart!

Deltagelsen og engasjement fra dere er avgjørende for at vi som næringsforening skal kunne løfte sakene. Vi opplever at det er stort engasjement og interesse for å utvikle Molde og regionen og dere stiller opp, som bla her.


Tusen takk til dere som har svart på undersøkelsen!