Forsyningssikkerhet - Ber Mørebenken bidra

På frokostmøtet 11. mars ble Mørebenken oppfordret til å be Statnett sørge for at en belyser godt 420 kV alternativene for å forsterke forsyningssikkerheten til Nordmøre og Romsdal. Hvis Olje- og energidepartementet skal behandle en klage om omklassifisering av transmisjonsnettet, så bes Mørebenken bidra til å få belyst saken på en god måte.
Alternativer 420K V

Nærmere 60 personer deltok på møtet. Det var to saker som preget møtet:

Forsyningssikkerheten for Nordmøre og Romsdal
Det er viktig at Statnett sørger for god dokumentasjon av de 4 alternativene for 420 kV ledningsnett som er aktuelle (alternativ 2, 3, 5 og 6), slik at alle forstår grunnlaget for å ende ut med det alternativet som skal realiseres.

Alternativ

Strekning

2

Isfjorden – Istad- Fræna

3

Ørskog – Nyhamna/Fræna

5

Trollheim – Kristiansund – Fræna

6

Snilldal – Tjeldbergodden – Kristiansund - Fræna


Omklassifisering av transmisjonsnettet
NVE sendte i februar et varsel om vedtak for omklassifisering av transmisjonsnettet i Møre og Romsdal. Hvis NVE sitt vedtak blir i overensstemmelse med varsel om vedtak, vil dette vedtaket bli påklaget til Olje- og energidepartementet.

Mørebenken fikk i møtet høre at Nordmøre og Romsdal mener det kan ikke være grunnlag for å omklassifisere 132 kV nettet i Møre og Romsdal før Statnett har løst det som er flaskehalsen (lilla farge) for Nordmøre og Romsdal. Det er i dag ingen kapasitet (med N-1) tilgjengelig i transmisjonsnettet for nye kunder eller utvidelser for eksisterende kunder i denne regionen, før det er iverksatt 420 kV tiltak fra Statnett.

Det er ikke nok å velge hvilket alternativ som skal realiseres (skjer i 2021), men alternativet må være idriftsatt (Statnett anslår foreløpig dette til 2030) før det kan iverksettes en omklassifisering av gjenværende 132 kV nett, som ikke blir sanert som en del av prosessen.


Opptak fra møtet ser du her: Møte mellom Mørebenken og KNN, Næringsforeningen i Ålesund og MNF - forsyningssikkerhet-20210311_083226-Opptak av møte.mp4


132 Kv

.