Frokostmøte - Bærekraftig finansiering og ESG - Hva betyr det for din bedrift?

29. april kl 09.00 - 09.45. Bærekraftig finansiering er på full fart inn i samfunnet. Hva betyr dette for næringslivet fremover? Er din bedrift forberedt på kravene som vil komme fra kunder, banker og investorer?
Dato29. april kl. 09:00 - 09:45
StedTeams
Last ned til kalender

Hva medfører ESG og EUs Taksonomi for bedriftene? EU har under sluttføring et nytt klassifiseringssystem, Taksonomi. Systemet vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. EU vil med Taksonomien påvirke kapitalflyten for å fremme investeringer i bærekraftige prosjekt, og den vil trolig påvirke alt fra prisingen av selskaper, tilgang på kapital og prisen på lån. Kort fortalt vil det bli dyrere å ikke være grønn og lettere å skille mellom grønnvasking og reel bærekraft.

Grønn Eiendom Eiendom, bygg og anlegg forbruker en vesentlig andel av energien og materialressursene i samfunnet. I tillegg står bransjen for store avfallsmengder. Det er et stort fotavtrykk – men gir også rom for store muligheter.

Program:

Kl. 09.00 Innledning – Britt Flo, daglig leder MNF
Kl. 09.05 Hva medfører ESG og EUs Taksonomi - Bankenes rolle? -Rune Hoddevik, banksjef Molde/Kristiansund DNB Bank ASA
Kl. 09.30 Grønn Eiendom, hva betyr bærekraft ved finansiering? - Magnus Meland Røed, avdelingsleder, seksjon Eiendom & Entreprenør, DNB Bank ASA.
Kl. 09.45 Møteslutt

Vel møtt!

Møtet gjennomføres i Teams og lenke finner du her


Påmeldingen er nå lukket!