Frokostmøte - Byutvikling 2021 del II

5. mai kl. 09.00 - 09.45: Nye arbeidsplasser? Grandfjæra er et sentralt område i byen hvor kompetanse og utviklingskraft samles– og det gir resultater. På møtet får du høre om alt det spennende som skjer her fremover!
Dato5. mai kl. 09:00 - 09:45
StedTeams
Last ned til kalender

Molde har mange ressurs og kapitalsterke aktører som gjennom flere år har gjort mye for å skape nye virksomheter, tilbud og arbeidsplasser i Molde. Det er utrolig viktig for at Molde skal få vekst i antall arbeidsplasser og innbyggere. MNF har mål om at Molde skal ha 35.000 innbyggere i 2030 og vekst i antall arbeidsplasser, som kommunen nå har tallfestet til 1000 nye arbeidsplasser innen 2031. Hårete mål, men helt på sin plass! De viser ambisjonene og retning for hva en skal jobbe for.

Noen av de som tar dette på alvor er miljøet rundt Grandfjæra. Det planlegges å investeres ca 1 mrd i området de neste årene.

På møtet får du høre mer om hvordan det jobbes for å flere arbeidsplasser og innbyggere til Molde, noen stikkord er utvikling av bydelen Grandfjæra, herunder utbygging av «Høghallen» med klatresenter og moderne næringsareal, stort boligprosjekt og planer om utvikling av nye bedrifter og kompetansemiljø for fornybar energi m.m.

Bli med å hør om de spennende planene!

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet. Følg denne lenken for å delta i møtet.

Vel møtt!

Påmeldingen er nå lukket!