Digitalt frokostmøte: Hvordan lykkes med rekruttering?

23.september kl. 09.00 -10.00. Velkommen til digitalt frokostmøte. Her får du gode, konkrete råd og tips til hvordan skaffe de gode folkene og hva de som lykkes med rekrutteringen gjør.
Dato23. september kl. 09:00 - 10:00
StedTeams
PrisGratis
Last ned til kalender

På grunn av endringer gjennomføres frokostmøtet i Teams. Deltakelse er gratis og lenke til møtet sendes ut til påmeldte dagen før.

Vi har hatt flere frokostmøter der vi har fått høre et offensivt og fremoverlent næringsliv fortelle om vekst, omstilling og behov for flere ansatte og at målet om 1000 nye arbeidsplasser er litt lite. Molde har ambisjoner om å vokse! Vi må samarbeide for å vise frem at her er det godt å bo og jobbe, at Molde og regionen rundt er i vekst, at det finnes arbeidsplasser her og at den gode kompetansen skal velge oss fremfor andre. Tron Kleivane, partner i Great Place to Work og Mari Johansen Aune, rådgiver i Distriktssenteret er invitert for å fortelle om hva som skal til for å lykkes, og hva andre har gjort for å lykkes.

A Great Place to Work publiserer årlig listen over Norges Beste Arbeidsplasser, og er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Tron Kleivane er rådgiver og sparringspartner for toppledere og ledergrupper, i næringslivet og offentlig sektor, og arbeider i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi og kultur. Han har bakgrunn som statsviter og seriegründer og har forkjærlighet for innovasjon som kan ”endre verden”.

Distriktssenteret jobber blant annet for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. De jobber med tilflytting og inkludering, og snakker blant annet om viktigheten av å ta vare på innbyggerne som allerede bor i regionen og hva som er viktige "blifaktorer".

I tillegg stiller to lokale bedrifter, Brunvoll v/Executive Vice President HR and Communications, Marthe Outzen og Maritech v/VP Product & Technology, Bjørnar Kvalsnes, for å fortelle hva de har gjort for å få tak i, og holde på, den beste kompetansen. Møtet avsluttes med et kort innlegg fra MNF som forteller om tiltak som er gjort og hvordan vi ønsker å jobbe fremover for at næringslivet skal lykkes med posisjonering og rekruttering. Hva er behovet?

Velkommen til digitalt frokostmøte! Delta i møtet her

Påmeldingen er nå lukket!