Frokostmøte: byggebransjen og byggesak

18. mars. Rask saksbehandling og god kvalitet er er svært viktig for de som skal gjennomføre utbygginger av næringsbygg og boliger mv. Hva er status og hva gjøres?
Dato18. mars kl. 09:00 - 09:45
StedTeams
Last ned til kalender

Rask saksbehandling og god kvalitet forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak. For å bidra til dette er de bla etablert en arena mellom representanter for byggenæringen/ Molde Næringsforum og Teknisk sektor i Molde kommune.

Hva forventer næringslivet av Molde kommune som næringsvennlig kommune ? v/ Kristine Gautvik Dahl, medlem Samhandlingsutvalget bygge- og eiendomsbransjen og Byggesak ( Se referat fra siste møte i utvalget her)

Hvordan jobbes det for at Molde skal være næringsvennlig kommune å etablere seg i for næringslivet –v/ leder Hovedutvalget teknisk, plan, næring og miljø Trygve Grydeland og enhetsleder Roar Moen, Byggesak og Geodata.

Etter innleggene er det satt av tid til spørsmål/innspill.

Lenke til møtet finner du her!

Vel møtt

Påmeldingen er nå lukket!