God kultur og sterke bli-faktorer er viktig for rekruttering

Nærmere 40 deltakere var med på vårt digitale frokostmøte 23.september, der vi fikk høre hva som kjennetegner bedrifter og regioner som lykkes med rekruttering.

Hovedpoenget fra Mari Johansen Aune, rådgiver i Distriktssenteret, er at samarbeid er en veldig viktig suksessfaktor for de bedriftene og regionene som lykkes. Dette underbygger hun ved å vise til tre eksempler der næringsliv og det offentlige har samarbeidet om et helhetlig rekrutteringsarbeid:

  • Trainee-ordninger
  • Å konkretisere en målgruppe og aktivt søke seg mot dem for å rekruttere, f.eks slik næringslivet sponser og aktivt bruker Fjellsportfestivalen i sin markedsføring av egen virksomhet og av jobbmulighetene som finnes i Sogndal
  • Styrke utdanningstilbudene og deres relevans for bedriftene, f.eks Steigen-modellen som er et lokalt tilpasset utdanningsløp som sørger for kompetent arbeidskraft til lokale bedrifter, og som øker unges kunnskap om lokale jobbmuligheter.

Bli-faktorene, altså det som får arbeidstakere til å bli værende i regionen, er arbeid, stedskvaliteter, bolig, familie og tilknytning.

Bjørnar Kvalsnes, leder for produkt og utvikling i Maritech og Marthe Outzen, konserndirektør for HR og kommunikasjon i Brunvoll, fortalte hva de har lagt vekt på for å lykkes med rekruttering i sine bedrifter. Begge trekker frem viktigheten ved å ha en god strategi for å vite hvor man vil og hvilke ansatte man har behov for å rekruttere. Å hente kompetanse fra andre steder i landet er viktig for ikke å konkurrere om de samme ansatte som allerede er her. Vi trenger tilflyttere, og det må bedriftene samarbeide om! Outzen legger vekt på at rekruttering er en langsiktig prosess og de i Brunvoll jobber på fem nivå: internt, ungdomsskolen, videregående skoler og lærlinger, høyere utdanningsnivå og med omdømmet i rekrutteringsmarkedet. Hun oppsummerer med at det er viktig å definere hvem du vil være som arbeidsgiver, kjenn målgruppene dine og sist, men ikke minst, lytt til organisasjonen.

Tron Kleivane, styreleder og partner i Great Place to Work, fortalte ut fra et mer overordnet perspektiv om hvordan man kan bli attraktiv som arbeidsgiver. Kultur og ledelse er det viktigste konkurransefortrinnet. I dag jobber gjerne medarbeiderne ikke der bedriften ligger, og man bør tenke mer nasjonalt i ansettelsesprosessene. I dag er det i større grad bruk av hjemmekontor, fleksibilitet og hybride arbeidsplasser som gir et grenseløst arbeidsmarked. Dette fører igjen til nye forventninger til kultur og ledelse, særlig fra de unge. Konkurranse om oppmerksomheten til de ansatte er endret. Kultur og ledelse er kritisk for å beholde og tiltrekke medarbeidere. Å ha et godt rykte som arbeidsplass er essensielt. Man må bruke tid og krefter på å bygge god arbeidskultur, stolthet og tillit.

Møtet ble avsluttet med en kort orientering om hvordan MNF aktivt har jobbet med rekruttering over tid, blant annet gjennom Karrieredagene, Romjulstreffet, Trainee i Molderegionen og Bli med Hjem. MNF ønsker å fortsette samarbeidet med næringslivet fremover for å profilere regionen vår og mulighetene her for å rekruttere mer kompetanse til regionen vår. Vi skal sørge for god informasjon til de som vurderer å flytte hit, som f.eks gjennom www.molde.no, og vi skal skape nyttige møteplasser for å ta vare på de som kommer hit slik at de trives og blir gode ambassadører for Molde-regionen.