God sommer fra MNF!

En aktiv høst i vente for næringslivet! Før den tid ønsker vi dere en god sommer, med en liten statusrapport.

Optimisme og fremtidstro
Næringslivet forteller om en utvikling som er bedre en mange fryktet. Vi hadde frokostmøte 16. juni, hvor en rekke av de største bedriftene deltok. De forteller om vekst og optimisme og inntrykket vårt er at dette preger næringslivet i regionen; vi står han av - det går bra - vi satser!

Store investeringer
Nærmere 50 mrd skal investeres i og rundt regionen de kommende årene. Det vil gi en kraftig vekstimpuls til regionen, her er det bare å rigge seg for det som kommer!

Vi trenger flere!
Med et næringsliv i vekst, og store kommende investeringer, blir det enda viktigere å få flere til å ville bo og jobber her. Med Sjøfronten under fullførelse, fokus på barnehagetilbud, kommende boligprosjekter og andre spennende prosjekter som SNR og vår beliggenhet i Norges vakreste fylke (sitat adm.dir Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke) så er Molde i en situasjon nå som gjør at vi er på vårt mest attraktive - så bli med på våre felles rekrutteringstiltak fremover. Like så viktig er det at de som kommer hit trives. Har dere nyansatte? Da bør de bli med her for å bli kjent med flere og knytte nettverk!

Digitale medlemsmøter i 1. halvår
Vi har satt en rekke saker på dagsorden via våre digitale frokostmøter / temamøter i 1.halvår 2021. Møtene er godt besøkt med 50 - 200 deltakere på hvert møte. Til sammen vel 1500 deltakere.

21. januar: Byutvikling
28. januar: Hvordan blir 2021 for næringslivet
2. februar: Sjømatnæringen
18. februar: INIT Molde
19. februar: Moldes fremtid
2. mars: Oppdrag SNR
8. mars: Rekk opp hånda jenter!
11. mars: Energisituasjonen i regionen
18. mars: Byggesak
24. mars: Hjertøya
24. april: Årsmøte MNF
29. april: Bærekraft og Taxonomien
5. mai: 1000 nye arbeidsplasser og Grand Fiære
6. mai: Fagdag Roser
6. mai: Hydrogenfabrikk og Egget
27. mai: Samskapingsverkstad Hjertøya
3. juni: Kick off reiseliv sommeren 2021
16. juni: Status i næringslivet
25.juni: Lederforum for kvinner

Sammen med NHO og flere er det gjennomført nærmere 15 møter for næringslivet ifbm Valg 2021.

Møter 2.halvår
Vi regner med at vi til høsten kan møtes fysisk og gleder oss til det! Vi har pt satt opp følgende møter, og flere kommer:

1. september: Frokostmøte IT og digitalisering
8.-9. september: Karrieredagene
16. september: Arrangement for nyansatte og nye i Molde
21.-22.oktober: 2-dagerssamling Lederforum for Kvinner i Molderegionen
4. november: Eiendomskonferansen
Medio november: Romsdalskonferansen
15. desember: Silde- og tapasbord
29. desember: Romjulstreffet

God sommer fra oss i Molde Næringsforum: Britt, Hilde og Britt