God stemning og stor optimisme på frokostmøte reiseliv

Godt å møtes igjen fysisk over en vaffelfrokost etter mange reiselivsmøter på nett syntes de rundt 45 som var tilstede på Scandic Alexandra. Optimismen rundt reiselivet i Molderegion er stor!

Direktør Stephen Meinich-Bache fra Classic Norway fortalte om sine tanker om reiselivsutvikling I Molderegionen og på nordvestlandet. - En reise gjennom landets vakreste region, sa han, og det må vi fortelle om og utnytte! Classic er en av få kjeder som leverer positive resultater på overnatting, og fokus på gode løsninger er alltid viktig. Reiselivet kommer til å bli en av vinnerne det neste tiåret, og det er de som fokuserer på en bærekraftig forvaltning som vinner fram. Se mer her.

Reiselivsutvikler Hilde Bergebakken fra Masterplan Reiseliv fortalte om hvorfor vi nå begynner å lykkes med våre felles gode grep. Samhandling og koordinering av reiselivet i Molderegionen gir resultater. Rundt 3,4 nye prosjektmillioner er investert i vertskap, produktutvikling, skilt og formidling, kompetanseheving, markedsføring og utvikling av nye produkter. Se Hilde foiler her.

Reiselivssjef Torunn Dyrkorn fra Visit Nordvest kunne fortelle at nordvestlandet kupper topplistene også i sommer. Møre og Romsdal har også i år en stor økning i sommerturismen, og nordvestlandet har den største andelen i økningen. Se Torunns foiler her.

Primus motor og daglig leder i Moldeveggen Eivind Nordeide fortale om det nye klatresenteret som åpner i november-desember 2022. Frokostmøte fikk en forvisning av den nye videoen om senteret, som blir sluppet om kort tid. Klatrehallen blir en av de aller beste, - og blir en ny innendørs 'reiselivsmotor' som kan trekke mye folk. Eivind minnet samtidig om alle utendørs muligheter regionen vår har, med et stor grad av tilrettelegging rundt klatring. Camp Træff opplever stor pågang - og dette markedet er i rask vekst.

Ulrik Sverdrup Molton er ildsjel og prosjektleder for turstien opp til Presteaksla som ligger like ved Nesset Prestegård. Der er sherpaer nå i gang med å steinsette de øverste trehundre meterne opp til toppen. De første trehundre meterne går etter sti. Se Ulriks presentasjon her.

Performance Marketer i TIBE Bjørnar Skyllingstad viste oss hvordan vi kunne vinne kampen opp oppmerksomheten. Det er 50 millioner googelsøk hver dag, så hvordan kan du lykkes med å nå fram? - Gode historier huskes gjerne over år. Det er viktig å vite hvem du snakker til, og all oppmerksomhet må fortjenes. Se Bjørnars presentasjon her.