Har du forslag til studentoppgaver?

Høgskolen i Molde tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs og utviklingsarbeid. Registrer forslag her dersom dere kan bidra med studentoppgaver og praksisplass, eller ønsker et samarbeid om forskningsprosjekter.

Sammen med Molde Næringsforum har Høgskolen i Molde etablert et samarbeidsforum med flere IT-bedrifter i regionen som skal bidra med å gjøre bachelorprogrammet i IT og digitalisering mer arbeidsrelevant. Høgskolen tar på seg oppdra for næringsliv og offentligvirksomhet, og ønsker også innspill fra bedriftene i regionen til studentoppgaver på bachelor- og masternivå.

  • STUDIER med praksis hvor studentene er utplassert
  • STUDENTOPPGAVER på bachelor- og masternivå
  • FORSKNINGS- OG UTREDNINGSPROSJEKT med arbeidslivspartnere
  • ETTER- OG VIDEREUTDANNING skreddersydd for oppdragsgivere
  • POPULÆRVITENSKAPELIG formidling og miniseminar for næringslivet
  • INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP i samhandling mellom arbeidsliv og akademia

Ta kontakt med HiMolde dersom du vil diskutere mulighetene for samarbeid om bachelor- eller masteroppgaver, eller registrer forslag til bachelor- eller masteroppgave.