Høringsuttale fra Molde Næringsforum

Se MNF sin høringsuttale til kommuneplanens samfunnsdel. MNF vil ha ny visjon, er helt enig i målene om vekst i antall arbeidsplasser og befolkning, og vil ha fortgang i arbeidet med næringsplan.

Samfunnsplanen har vært til høring og offentlig ettersyn fra 1. mars til 14. april. Kommuneadministrasjonen går nå gjennom og vurderer alle innspill som har kommet inn i høringsperioden. Her ser du kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og her ser du innspill som har kommet inn i høringsperioden .

MNF sitt innspill til planen finner du henne!