Ikke fullført videregående opplæring?

Møre og Romsdal fylkeskommune med tilbud til permitterte og ledige som ikke har fullført videregående opplæring

Stortinget har bevilget midler til fylkeskommunene for å sette i gang tiltak for permitterte og ledige som ikke har fullført videregående opplæring. Midlene er et av tiltakene som har kommet på grunn av koronapandemien og konsekvensene for arbeidstakere. Målgruppen er helt eller delvis permitterte som ikke har rett til videregående opplæring. Målsettingen er at arbeidstakere skal fullføre videregående opplæring for å stå sterkere og få tettest mulig tilknytning til arbeidslivet. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har satt i gang, og vil sette i gang, tiltak der det er behov.

Eksempel på tiltak er å fullføre fag for å få generell studiekompetanse. Det finnes en del arbeidstakere som ikke har fullført og bestått et eller flere fag på studieforberedende utdanningsprogram. Et annet eksempel på tiltak er arbeidstakere som er ufaglærte, men har lang erfaring innenfor ulike bransjer. For disse er det satt i gang flere, og vil settes i gang, praksiskandidatkurs, gå opp til praksiskandidateksamen og deretter ta fagprøven.

Rekruttering av kursdeltakere er en utfordring. Fylkeskommunen har samarbeid med NAV, som kan henvise registrerte permitterte og ledige uten fullført utdanning til oss. De har også annonsert kurs i alle fylket sine aviser, på fylkeskommunen sin hjemmeside og i sosiale medier.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker at bedrifter som har ansatte uten fagbrev om å formidle dem til oss for formell kompetanseheving mot studiekompetanse eller fagbrev.

Ta kontakt med:

Romsdal vgs, KIM
Langmyrvegen 83, 6415 Molde
Tlf. 71283316 / 94137101
Leder: Ann Torill Havnes Jørgensen, ann.torill.havnes.jorgensen@mrfylke.no

Trykk her for å komme til Møre og Romsdal fylkeskommunes hjemmeside med mer informasjon