Innspill til Byggesak?

Byggesak og næringslivet - har du innspill? Hva er bra og hva kan forbedres?

Rask saksbehandling og god kvalitet forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak. Sammen med kommunen er det derfor etablert en arbeidsgruppe for å bidra til dialog og bedre samhandling.

Gruppen skal ha neste møte 17.februar. Vi ønsker konkrete innspill fra dere som har, eller har hatt, byggesaker det siste året: Hva er bra og hva kan forbedres? Innspill til områder/temaer i bestemmelser i kommuneplaner mm?

Vi ber om svarer her innen tirsdag 16.februar.Alle svar er anonyme.

Gruppen består av representanter fra ulike sektorer innen bygg og anlegg, og ledergruppen i teknisk, plan og miljø i kommunen:

Annie Pedersen, Molde kommune
Arnold Askeland, Xpro
Bente Aure Myrstad, Angvik Eiendom
Britt Flo, MNF
Eirik Heggemsnes, Molde kommune
Kristine Gautvik-Dahl, Eiendomsmegler 1
May Jorunn K. Nygård, Arkitektene BBW
Odd Kåre Amundsgård, Kleive Betongbygg
Roar Moen, Molde kommune
Stine B Stine Brevik, Molde kommune
Tor Martin Nilsen, SnekkerTeam