Inspirerende og nyttig innhold på Romsdalskonferansen 2021

Veldig høyt nivå på foredragsholderne, helhetlig og fin miks av faglig innhold og kanskje den beste konferansen hittil! Det sier deltakerne på Romsdalskonferansen som ble arrangert på Scandic Seilet 17.november.

De 212 påmeldte fra samfunns- og næringslivet i regionen, og 43 elever fra Romsdals vgs, fikk høre mange gode innlegg på Romsdalskonferansen.

50% av deltakere fra samfunns- og næringslivet har svart på evalueringen vi sendte ut i etterkant av konferansen. Konferansen som helhet får en gjennomsnittscore på høye 5,4! (På en skala hvor 1 = svært dårlig og 6 = svært bra). Den samme scoren gis det på nytteverdi av konferansen. De fleste innleggene har fått en score på over 5, og Pellegrino Riccardis innlegg fikk toppscore med høye 5,8 i gjennomsnitt (og hele 6 blank fra de av elevene fra Romsdal vgs som har svart på undersøkelsen).

Tusen takk til alle som deltok og som bidro til nok en fantastisk fin konferanse! Bilder fra dagen ser du øverst i saken.