Frokostmøte: Moldes fremtid

19. februar. Hvordan skal Molde utvikles fremover? Ordfører Torgeir Dahl og kommunalsjef Eirik Heggemsnes vil fortelle om planene for Moldes fremtid.
Dato19. februar kl. 09:00 - 10:00
StedDigitalt
PåmeldingInnen 18.februar
DeltakelseGratis
Last ned til kalender

Molde kommune er nå i gang med å i stake ut kursen for Molde kommune. Hvilke satsingsområder og overordna mål skal kommunen ha, og hvordan skal de nå de? Kommuneplan er det viktige overordna styringsdokumentet for kommunen og den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og gjelder alle som bor, lever og arbeider her. Kommuneplanen består av en samfunnsplan, arealplan og en handlingsplan. Se den her.

Samfunnsdelen gir langsiktige mål og strategier, og skal peke ut retning for utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for konkrete prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mv. Samfunnsdelen skal bidra til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for sektorenes virksomhet og for befolkningen.

Ordfører Torgeir Dahl og kommunalsjef Eirik Heggemsnes vil fortelle om planene for Moldes fremtid. Etter innleggene er det lagt opp til et kort digitalt gruppearbeid, og påfølgende presentasjoner i møtet.


Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet.

Vel møtt!

Pålogging fra kl. 08.55 her: Click here to join the meeting
Påmeldingen er nå lukket!