Kompensasjon for tapt inntekt pga innreiseforbudet

Nå er det endelig avklart hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere kan få kompensasjon på grunn av at de ikke kommer seg til Norge på jobb.

Arbeidsgivere skal nå betale kompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien.

Ordningen ble godkjent i statsråd 16. april, og refusjonsløsningen er klar fra NAVs side.

https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien (informasjon til arbeidsgiver)

https://www.nav.no/no/person/arbeid/innreiseforbud-under-pandemien--kompensasjon-for-tapt-inntekt (informasjon til arbeidstaker)